NOTICIES - AMMP - Asociacion de Musica Moderna de Picassent

CLASES DE GUITARRA:

Ya disposem de noves plaçes per al curs que ve, contacta amb nosaltres i informat sobre els grups i horaris disponibles.

OFERTA ANTI-CRISI

A partir de Septembre, pots vindre a classe de bades, si ten traus als teus amics. Sols hi a que complir estes condicions:

1- La promocio estara vigent per als alumnes matriculats entre el 01-09-2009 fins el 01-01-2010 o per als matriculatss anteriorment que porten algun alumne nou

2- La promocio s'aplicara durant un maxim de tres mesos desde que aportes un alumne

3- Se t'aplicara un descompte de 5€ mensual per cada alumne que es matricule de la teua part

4- El descompte maxim sera de 30€ y que la mensualitat sera de 30€ no es pot descomptar menys (cinc alumnes aportats per la teua part)

5- El descompte s'aplicara per la quantitat de messos que permaneixquen els alumnes apuntats per tu com a maxim 3 mesos (si benen 3 amics teus tansols dos mesos, se ten faria un descompte de 15€ durant dos mesos)

6- El descompte es fara efectiu cuant els alumnes matriculats per la teua part paguen la seua mensualitat (si un alumne apuntat per tu deixara de vindre, es suspendria la oferta que rebies per ell)

7- En ningun cas seguiria vigent l'oferta despres de passar el 01-04-2010 (donç que la promocio s'acaba el 01-01-2010 i el descompte s'aplica com a maxim durant tres mesos)